Guidance

Ffurflenni Cofrestrfa Tir EM

Llwytho ffurflenni cofrestru tir Cofrestrfa Tir EM i lawr.

This guide is also available in English.

Dogfennau cefnogol

Os ydych yn gwneud cais am gofrestriad cyntaf, rhaid i’ch cais gynnwys y canlynol yn unig:

Ar gyfer pob cais arall, rydym yn argymell eich bod yn anfon copïau ardystiedig, gan ein bod yn dinistrio dogfennau gwreiddiol ar ôl gwneud copi wedi’i sganio. Ar gyfer ceisiadau a gyflwynir trwy e-DRS, bydd angen i gwsmeriaid e-wasanaethau Busnes ddewis y datganiad ardystio priodol ar gyfer eu hatodiad.

Ble i anfon ffurflenni wedi’u llenwi

Cyn anfon ffurflenni, edrychwch i weld a oes angen cynnwys ffïoedd.

Cyfeiriad Cofrestrfa Tir EM ar gyfer ceisiadau

Ffurflenni cofrestru tir

Efallai caiff eich cais ei wrthod os nad ydych yn defnyddio’r ffurflen gywir. Gweler cyfarwyddyd ymarfer 49: dychwelyd a gwrthod ceisiadau i gofrestru am ragor o fanylion.

Published 13 December 2017