Ffurflen

Rhyddfreintiau a maenorau: cais am chwiliad swyddogol o'r mynegai (SIF)

Ffurflen gais SIF am chwiliad swyddogol o'r mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau.

Dogfennau

Rhyddfreintiau a maenorau: cais am chwiliad swyddogol o'r mynegai (SIF)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhyddfreintiau a maenorau: cais am chwiliad swyddogol o'r mynegai (SIF)").

Rhyddfreintiau a maenorau: cais am chwiliad swyddogol o'r mynegai (SIF)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhyddfreintiau a maenorau: cais am chwiliad swyddogol o'r mynegai (SIF)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i chwilio’r mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau ar gyfer sir neu awdurdod unedol penodol.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 13: chwiliadau swyddogol o’r mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau.

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a guidance note to explain that only professional customers will have a key number.
  2. Advice as to the completion of the form has been added.
  3. Added translation