Cyfarwyddyd

Mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau: chwiliadau swyddogol (CY13)

Sut i gael gwybodaeth a gedwir yn y mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau (cyfarwyddyd ymarfer 13).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am y wybodaeth sy’n cael ei dal yn y mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau a’r trefnau y mae’n rhaid eu dilyn i gael gwybodaeth o’r fath. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a’r cyhoedd a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 1 April 2019 + show all updates
  1. Section 7 has been amended as a result of changes to unitary authority areas coming into effect on 1 April 2019.

  2. Section 7 has been amended as a result of a change of office name from Wales Office to Swansea Office.

  3. Section 5.4 has been amended to reflect that we will no longer send search results by fax.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Section 12 has been amended as a result of a change of address of our Citizen Centre.

  6. First published.