Cyfarwyddyd

Mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau: chwiliadau swyddogol (CY13)

Sut i gael gwybodaeth a gedwir yn y mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau (cyfarwyddyd ymarfer 13).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am y wybodaeth sy’n cael ei dal yn y mynegai rhyddfreintiau cysylltiedig a maenorau a’r trefnau y mae’n rhaid eu dilyn i gael gwybodaeth o’r fath. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a’r cyhoedd a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 14 Medi 2015 + show all updates
  1. Section 5.4 has been amended to reflect that we will no longer send search results by fax.
  2. Link to the advice we offer added.
  3. Section 12 has been amended as a result of a change of address of our Citizen Centre.
  4. First published.