Cyfarwyddyd

Gweithredoedd newid sy’n peri gwarediadau tir cofrestredig (CY68)

Cyfarwyddyd yn egluro ymarfer a gofynion ar gyfer ceisiadau wedi eu cefnogi gan drosglwyddiad neu weithred i ddiweddaru'r gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 68).

Applies to England a Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro ymarfer a gofynion Cofrestrfa Tir EM o ran ceisiadau wedi eu cefnogi gan drosglwyddiad neu weithred i ddiweddaru’r gofrestr i unioni gwall mewn gweithred gynharach.

Nid yw’r cyfarwyddyd hwn yn ymdrin â’r ceisiadau canlynol.

  • unioni gwall yn y gofrestr.
  • newid y gofrestr heb weithred gefnogol.
  • newid a wnaed yn unol â gorchymyn llys.
  • lle ceir anghytundeb ynghylch agwedd benodol o’r gofrestr.

Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 6 July 2009
Last updated 8 June 2020 + show all updates
  1. Section 4.3.4 has been amended to cover where the variation or modification relates to matters in the transfer other than the extent transferred, or easements, or restrictive covenants.

  2. Sections 4.3.1, 4.5.1 and 4.6.3 have been amended to reflect that when the deed doesn’t specifically set out which parts of the original deed are being varied, you should send an explanation with your application so the correct action is taken in the register.

  3. Section 3.3 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration. Amendments have also been made to a number of sections to reflect the fact that in many situations, a certified copy of a deed may have been lodged with HM Land Registry for registration rather than an original deed.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Added translation