Canllawiau

Costau mewn ceisiadau cynhennus (CY38)

Cyfarwyddyd am gostau all godi gyda cheisiadau cynhennus i'r cofrestrydd. Wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 38).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod costau all godi gyda cheisiadau cynhennus i’r cofrestrydd, mewn achos gerbron adran Cofrestru Tir y Siambr Eiddo, Tribiwnlys Haen Gyntaf mewn cysylltiad â cheisiadau am indemniad a phwyntiau cost cyffredinol eraill. Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 25 July 2018 + show all updates
  1. Sections 1.1 and 1.2 have been amended to clarify what is meant by ‘proceedings before the registrar’ and the timeframe for making a rule 202 request.

  2. Section 3.1.4 has been amended to clarify that if HM Land Registry gives consent to incur costs to parties in litigation, this is often because the facts and circumstances need to be decided in a judicial hearing before any decision can be made relating to HM Land Registry’s position. If consent is granted in such circumstances by the registrar, and the matter is later settled by agreement with no hearing take place and without consulting HM Land Registry, the registrar may take the view that some or all of the costs incurred were not reasonable, and refuse to pay them, and the question of payment of substantive indemnity may also be affected.

  3. Section 1.2 has been amended to reflect that we no longer accept a request to the registrar to make an order by fax.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Added Welsh edition

  6. First published.