Cyfarwyddyd

Costau mewn ceisiadau cynhennus (CY38)

Cyfarwyddyd am gostau all godi gyda cheisiadau cynhennus i'r cofrestrydd. Wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 38).