Cyfarwyddyd

Gwrthwynebiadau ac anghydfodau: ymarferiad a threfniadaeth Cofrestrfa Tir EM (CY37)

Gwybodaeth am ymarferiad a threfniadaeth Cofrestrfa Tir EM mewn perthynas â gwrthwynebiadau i gofrestriadau ac anghydfodau (cyfarwyddyd ymarfer 37).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod sefyllfaoedd lle mae parti wedi gwrthwynebu cofrestriad neu’n gysylltiedig ag anghydfod. Mae’n cwmpasu swyddogaethau Cofrestrfa Tir EM, adran Cofrestru Tir y Siambr Eiddo, Tribiwnlys Haen Gyntaf a’r llys. Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 12 August 2019 + show all updates
  1. Section 4 has been updated to accord with our advisory policy.

  2. Section 2 has been amended to include a reminder that under section 77 of the Land Registration Act 2002, there is a duty not to object to an application without reasonable cause.

  3. Section 2 has been amended to explain that sometimes completion can be deferred to allow an objector to clarify their grounds of objection.

  4. Section 5 has been amended to state that once a case has been referred to the tribunal, any enquiries about progress or procedures should be directed to the tribunal rather than HM Land Registry.

  5. The guide has been amended throughout as a result of a review of our disputes procedures.

  6. Link to the advice we offer added.

  7. Welsh edition added.

  8. First published.