Cyfarwyddyd

Gwrthwynebiadau ac anghydfodau: ymarferiad a threfniadaeth Cofrestrfa Tir EM (CY37)

Gwybodaeth am ymarferiad a threfniadaeth Cofrestrfa Tir EM mewn perthynas â gwrthwynebiadau i gofrestriadau ac anghydfodau (cyfarwyddyd ymarfer 37).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod sefyllfaoedd lle mae parti wedi gwrthwynebu cofrestriad neu’n gysylltiedig ag anghydfod. Mae’n cwmpasu swyddogaethau Cofrestrfa Tir EM, adran Cofrestru Tir y Siambr Eiddo, Tribiwnlys Haen Gyntaf a’r llys. Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 11 Ionawr 2016 + show all updates
  1. The guide has been amended throughout as a result of a review of our disputes procedures.
  2. Link to the advice we offer added.
  3. Welsh edition added.
  4. First published.