Cofrestrfa Tir EF

Y diweddaraf gan Cofrestrfa Tir EF

Gweld yr holl ddogfennau diweddaraf

Beth rydym yn ei wneud

Dogfennau

Newyddion a chyfathrebu

Gweld yr holl newyddion a chyfathrebu

Ymchwil ac ystadegau

Gweld yr holl ymchwil ac ystadegau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Gwybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Gweld yr holl wybodaeth a ryddhawyd o dan FOI a thryloywder

Ein rheolwyr

Prif Weithredwr a Phrif Gofrestrydd Tir
Cwnsler Cyffredinol, Dirprwy Brif Weithredwr a Dirprwy Brif Gofrestrydd Tir
Prif Swyddog Ariannol
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol
Cyfarwyddwr Digidol, Data a Thechnoleg
Cadeirydd Anweithredol
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd

Cyswllt Cofrestrfa Tir EF

Ymholiadau cyffredinol

Cysylltwch â Chofrestrfa Tir EM ar-lein, dros y ffôn neu trwy’r post.

Gwasanaethau masnachol

Ar gyfer ymholiadau am wasanaethau gwybodaeth am eiddo taladwy.

Rhoi gwybod am dwyll eiddo

Ffôn:

0300 006 7030

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8am i 5pm.

Pridiannau Tir Lleol

Ar gyfer ymholiadau am ein gwasanaeth pridiannau tir lleol.

Pridiannau Tir

Ar gyfer ymholiadau am gofrestri Pridiannau Tir neu Gredydau Amaethyddol.

Negeseuon ebost gwe-rwydo

Anfonwch yr ebost amheus, ynghyd ag unrhyw atodiadau, at y Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSC).

Gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a sut i wneud cais.
  2. Gwiriwch y wybodaeth a ryddhawyd gennym eisoes i weld ydyn ni eisoes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gallwch wneud cais newydd drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion isod.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Freedom of Information Officer
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Swyddi a chontractau

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydyn ni'n eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i cyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn esbonio sut rydyn ni'n ymdrin â'ch gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol. Darganfod Am ein gwasanaethau.