Cofrestrfa Tir EM

Gweithgaredd diweddaraf gan Cofrestrfa Tir EM

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Dogfennau

Newyddion a chyfathrebiadau

Gweld yr holl newyddion a chyfathrebiadau

Ymchwil ac ystadegau

Gweld yr holl ymchwil ac ystadegau

Papurau polisi ac ymgynghoriadau

Gweld yr holl bapurau polisi ac ymgynghoriadau

Ein rheolaeth

Prif Weithredwr a Phrif Gofrestrydd Tir
Cwnsler Cyffredinol, Dirprwy Brif Weithredwr a Dirprwy Brif Gofrestrydd Tir
Prif Swyddog Gweithrediadau
Prif Swyddog Ariannol
Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol
Cyfarwyddwr Digidol, Data a Thechnoleg
Cyfarwyddwr Trawsnewid
Cadeirydd Anweithredol, Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd
Aelod Anweithredol o'r Bwrdd

Cyswllt Cofrestrfa Tir EM

General enquiries

Contact HM Land Registry online, by phone or by post.

Ymholiadau cyffredinol

Defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Commercial services

For queries about chargeable property information services.

Report property fraud

Telephone:

0300 006 7030

Monday to Friday, 8am to 12 midday.

Local Land Charges

For queries about our local land charges service.

Land Charges

For queries about Land Charges registers or Agricultural Credits.

Phishing emails

Forward the suspicious email along with any attachments to Netcraft.

Gwneud cais DRhG

  1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
  2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
  3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Freedom of Information Officer
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau