Cofrestrfa Tir EM

Gweithgaredd diweddaraf gan Cofrestrfa Tir EM

 1. January 2019 Transaction Data
 2. HM Land Registry: Sign your mortgage deed
 3. Corporate insolvency (PG35)

See all latest documents

Yr hyn rydym ni'n ei wneud

Dogfennau

Cyhoeddiadau

 1. January 2019 Transaction Data
 2. UK House Price Index (UK HPI) annual review 2018
 3. Gweld ein holl cyhoeddiadau

Ymgynghoriadau

 1. Consultation on draft Local Land Charges Rules 2017
 2. Proposals to amend the Land Registration Rules 2003
 3. Gweld ein holl ymgynghoriadau

Cyhoeddiadau

 1. HM Land Registry: Sign your mortgage deed
 2. Corporate insolvency (PG35)
 3. Gweld ein holl cyhoeddiadau

Hystadegau

 1. UK House Price Index England: December 2018
 2. UK House Price Index Summary: December 2018
 3. Gweld ein holl hystadegau

Ein rheolaeth

Mike Harlow
Mike Harlow
Acting Chief Executive and Chief Land Registrar
Robin Malpas
Acting Deputy Chief Land Registrar
Chris Pope
Chief Operations Officer
Iain Banfield
Chief Financial Officer
Caroline Anderson
Director of Human Resources
John Abbott
Director of Digital, Data and Technology
Karina Singh
Director of Transformation
Michael Mire
Non-executive Chair, Non-executive Board Member
Claire Wren
Non-executive Board Member
Kirsty Cooper
Non-executive Board Member
Diana Breeze
Non-executive Board Member
Doug Gurr
Non-executive Board Member
Angela Morrison
Non-executive Board Member
Chris Morson
Non-executive Board Member

Cyswllt Cofrestrfa Tir EM

General enquiries

For general enquiries, please use our contact form.

Ymholiadau cyffredinol

Defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Commercial services

For queries about chargeable property information services.

Local Land Charges

For queries about our local land charges service.

Land Charges

For queries about Land Charges registers or Agricultural Credits.

Phishing emails

Forward the suspicious email along with any attachments to Netcraft.

Gwneud cais DRhG

 1. Darllenwch am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) a sut i wneud cais.
 2. Ymchwiliwch ein datganiadau blaenorol i weld os ydym eisioes wedi ateb eich cwestiwn.
 3. Gwnewch cais newydd drwy gysylltu a ni ar.

Freedom of Information requests

Freedom of Information Officer
Trafalgar House
1 Bedford Park
Croydon
CR0 2AQ
United Kingdom

Gwybodaeth gorfforaethol

Darllenwch am y mathau o wybodaeth rydym yn eu cyhoeddi'n rheolaidd yn ein Cynllun cyhoeddi. Dysgwch am ein hymrwymiad i gyhoeddi yn y Gymraeg. Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn trin eich gwybodaeth bersonol. Darllenwch ein polisi ar Defnydd o gyfryngau cymdeithasol Canfod Gwybodaeth am ein gwasanaethau