Canllawiau

Cysylltu â Chofrestrfa Tir EM

Cysylltwch â ni neu defnyddiwch ganllaw a fydd, efallai, yn ateb eich cwestiwn.

Applies to England and Wales

Ar-lein

Darllenwch am sut i wneud y canlynol:

Ffurflen gysylltu

Defnyddiwch ein ffurflen gysylltu i anfon neges atom neu i gofnodi gwall.

Dechrau nawr

Ni allwn dderbyn negeseuon wedi eu marcio’n breifat neu’n gyfrinachol.

Fforwm cymorth

Nid yw ein fforwm cymorth ar gael dros dro wrth inni wneud uwchraddiadau hanfodol.

Porthol/e-wasanaethau busnes

Gall cwsmeriaid e-wasanaethau busnes:

 • ateb ymholiadau trwy’r porthol er mwyn cysylltu â ni ynghylch cais (gallwch wneud hyn hyd yn oed os postiwyd eich cais)
 • gweld datblygiad cais neu wneud cais i gyflymu

Peidiwch â defnyddio ‘reply to requisition’ i anfon cais i gyflymu.

Os na allwch ddefnyddio’r porthol, anfonwch eich ateb i’n cyfeiriad safonol.

Cynnal a chadw wedi ei drefnu

Gweler y cynnal a chadw wedi ei drefnu ar gyfer ein gwasanaethau ar-lein.

Ffôn

Rydym ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am Wyliau Banc), 8am i 5pm. Adegau tawelaf ein gwasanaeth fel arfer yw rhwng 8am a 9am.

Darllenwch am sut rydym yn darparu’n gwasanaethau a faint o amser rydym yn ei gymryd i brosesu ceisiadau.

Darllenwch am gostau galwadau.

Canolfan cymorth i gwsmeriaid

Gwasanaeth Cymraeg 0300 006 0422

Gwasanaeth Saesneg 0300 006 0411

Byddwch yn clywed rhestr o opsiynau pan fyddwch yn ein ffonio. Dewiswch yr opsiwn priodol i siarad â rhywun i’ch helpu gyda’ch ymholiad.

Mae timoedd cymorth i gwsmeriaid wedi eu hyfforddi yng ngweithdrefnau gwaith cais Cofrestrfa Tir EM. Maent yn cyfeirio ymholiadau at ein perchnogion cais dim ond pan fo angen.

Post

Anfonwch eich ceisiadau a’ch gohebiaeth trwy’r post i’n cyfeiriad safonol. Os ydych yn gwsmer y porthol neu Business Gateway, gallwch anfon y rhain yn electronig.

Ymdrin â’ch galwadau a’ch ceisiadau

Mae ein safonau gwasanaeth yn egluro:

 • faint o amser a gymerir gennym i brosesu ceisiadau
 • sut rydym yn casglu ac yn defnyddio’ch data personol

Mae ein siarter cwsmeriaid yn esbonio:

 • yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym
 • yr hyn yr ydym am i chi ei wneud

Rydym yn trin pob cwsmer gyda chwrteisi a pharch ac yn disgwyl i’n staff gael eu trin yn yr un modd. Gweler ein Safonau gwasanaeth cwsmeriaid am ragor o wybodaeth.

Mae ein Siarter gwybodaeth bersonol yn egluro sut rydym yn delio â’ch data personol.

Cyhoeddwyd ar 30 August 2017
Diweddarwyd ddiwethaf ar 24 November 2021 + show all updates
 1. Our phone lines will close at 4pm on Friday 26 November for planned maintenance.

 2. We've added a link to our support forum.

 3. Our phone service is now available from 8am to 5pm.

 4. We've added a link to our Christmas and New Year opening hours.

 5. We added a sentence to advise that our phone service is usually quietest between 8am and 9am.

 6. Our phone opening hours have changed to Monday to Friday, 8am to midday and 1:30pm to 5pm.

 7. Our phone service will be unavailable on the afternoon of Wednesday 16 September for essential updates.

 8. Added translation

 9. We've updated our phone service opening hours (8am to 12 midday and 1:30pm to 3:30pm).

 10. Our phone service is operating at a reduced level and with restricted opening hours (8am to 12 midday).

 11. Our phone lines will be closed between 9.30 and 11.30 on Wednesday 17 July 2019.

 12. Our online services are available as normal throughout Christmas and New Year, except for Business e-services and Business Gateway, which are not available on Christmas Day (Monday 25 December).

 13. Added translation