Cyfarwyddyd

Cysylltu â Chofrestrfa Tir EM

Cysylltu â ni.

Dulliau cysylltu ar gyfer aelodau’r cyhoedd

Yr hyn i’w wneud os yw rhywun yn marw

Os oes gennych gwestiynau am sut i ddelio â thir neu eiddo os yw rhywun yn marw, darllenwch ein canllaw byr.

Fforwm cymorth

Os oes gennych ymholiad cyffredinol, defnyddiwch ein fforwm cymorth i gael atebion neu i ofyn cwestiynau.

Ffurflen gysylltu

Er mwyn anfon neges breifat, defnyddiwch ein ffurflen gysylltu ar gyfer ymholiadau cyffredinol.

Ffôn

Er mwyn siarad â ni, ffoniwch rhwng 8am a 6pm, dydd Llun i ddydd Gwener (heblaw am Wyliau Banc). Codir tâl am alwadau.

Canolfan cyswllt cwsmeriaid

Manylion cysylltu ar gyfer cwsmeriaid busnes

Holi am ymholiad

Defnyddiwch y manylion cyswllt yn eich ymholiad er mwyn ein ffonio neu anfon ebost atom.

Ymateb i ymholiad

Os gallwch ddefnyddio’r porthol, dylech ymateb i ymholiadau trwy’r porthol. Gallwch wneud hyn hyd yn oed os anfonwyd eich cais trwy’r post.

Os na allwch ddefnyddio’r porthol, anfonwch eich ateb i’n cyfeiriad safonol.

Holi am ddatblygiad cais

Os ydych yn defnyddio e-wasanaethau Busnes, gallwch weld y cynnydd gydag Application Enquiry yn y porthol.

Os nad ydych yn defnyddio’r porthol, defnyddiwch ein ffurflen gysylltu neu ffoniwch ein Cymorth i Gwsmeriaid.

Ble i anfon eich ceisiadau a gohebiaeth

Os na allwch anfon eich ceisiadau a gohebiaeth gan ddefnyddio ein porthol neu Business Gateway, dylech eu hanfon trwy’r post i’n cyfeiriad safonol.

Sut rydym yn trin eich galwadau a cheisiadau

Mae gennym dîm canolog sy’n delio â galwadau, a byddwn yn symud holl alwadau cwsmeriaid i’r tîm hwn yn ystod yr ychydig fisoedd nesaf.

Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd y ganolfan cymorth i gwsmeriaid yn gallu delio â’ch galwad ond os na fydd yn gallu, bydd y tîm yn trefnu i weithiwr cais gysylltu â chi.

Rydym yn prosesu’r rhan fwyaf o’n gwaith yn electronig, er mwyn inni allu ymateb yn gyflym i amrywiadau yn nifer y ceisiadau a gyflwynir inni, trwy symud gwaith o gwmpas Cofrestrfa Tir EM i gyfateb i’r adnoddau sydd ar gael ar unrhyw adeg benodol. Os oes gennych Dîm Cwsmer, nid eich Tîm Cwsmer fydd yn prosesu’ch cais bob tro.

Published 30 Awst 2017
Last updated 20 Rhagfyr 2017 + show all updates
  1. Our online services are available as normal throughout Christmas and New Year, except for Business e-services and Business Gateway, which are not available on Christmas Day (Monday 25 December).
  2. Added translation