Ymholiadau'r cyfryngau

Cysylltwch â swyddfa'r wasg os ydych yn newyddiadurwr gydag ymholiad y cyfryngau.

Os nad ydych yn aelod o’r cyfryngau, defnyddiwch ein ffurflen gysylltu.

Os ydych yn newyddiadurwr gydag ymholiad y cyfryngau, ffoniwch â swyddfa’r wasg:

  • yn ystod oriau swyddfa (dydd Llun i ddydd Gwener 8.30am i 6.00pm), ffoniwch 0300 006 3365.

  • y tu allan i oriau swyddfa (6.00pm i 8.30am gan gynnwys penwythnosau a gwyliau cyhoeddus), ffoniwch 0786 468 9344.