Ffurflen

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad cyfan (TR1)

Ffurflen TR1 i drosglwyddo eiddo.

Applies to England and Wales

Dogfennau

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad cyfan (TR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad cyfan (TR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Manylion

Defnyddiwch ffurflen TR1 i drosglwyddo’r eiddo cyfan mewn un neu ragor o deitlau cofrestredig. Gallwch ei defnyddio hefyd i drosglwyddo eiddo digofrestredig sydd i’w gofrestru am y tro cyntaf.

I drosglwyddo rhan o deitl cofrestredig, defnyddiwch ffurflen TP1 yn lle.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 21: trosglwyddo ar gyfer trafodion cymhlethach. Sylwer nad yw’r cyfarwyddyd hwn yn ymdrin â throsglwyddiadau syml.

Published 15 October 2012
Last updated 17 June 2019 + show all updates
  1. We have added a side note to the execution panel in the form to point customers to our practice guide 8: execution of deeds.

  2. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.

  3. We have added side notes to panels 3 and 12 to clarify that the transfer must be dated. That date being the day of completion.

  4. Advice as to the completion of the form has been added.

  5. The side notes to panels 4 and 5 have been amended to clarify that all persons assenting and being shown as registered proprietor must be shown in the relevant panel.

  6. Added translation