Ffurflen

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad cyfan (TR1)

Ffurflen TR1 i drosglwyddo eiddo cofrestredig. Yn ogystal, bydd angen i chi ddefnyddio ffurflen gais AP1 i gofrestru'r trosglwyddiad hwn.

Dogfennau

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad cyfan (TR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Teitl(au) cofrestredig: trosglwyddiad cyfan (TR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Manylion

Defnyddiwch ffurflen TR1 i drosglwyddo’r tir cyfan mewn un neu fwy o deitlau cofrestredig. Gallwch ei defnyddio i drosglwyddo llain o dir digofrestredig sydd i’w gofrestru am y tro cyntaf hefyd. Ni allwch ddefnyddio’r ffurflen hon i drosglwyddo rhan o deitl cofrestredig. Os ydych am wneud hynny, bydd angen i chi ddefnyddio ffurflen TP1 y Gofrestrfa Tir.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 21: trosglwyddo ar gyfer trafodion cymhlethach. Sylwer nad yw’r cyfarwyddyd hwn yn ymdrin â throsglwyddiadau syml.

Published 15 October 2012
Last updated 17 June 2019 + show all updates
  1. We have added a side note to the execution panel in the form to point customers to our practice guide 8: execution of deeds.

  2. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.

  3. We have added side notes to panels 3 and 12 to clarify that the transfer must be dated. That date being the day of completion.

  4. Advice as to the completion of the form has been added.

  5. The side notes to panels 4 and 5 have been amended to clarify that all persons assenting and being shown as registered proprietor must be shown in the relevant panel.

  6. Added translation