Ffurflen

Teitl cofrestredig cyfan: cydsynio (AS1)

Ffurflen gais AS1: ar gyfer cynrychiolydd(wyr) personol i gydsynio i deitl cofrestredig cyfan.

Dogfennau

Teitl cofrestredig cyfan: cydsynio (AS1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Teitl cofrestredig cyfan: cydsynio (AS1)").

Teitl cofrestredig cyfan: cydsynio (AS1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Teitl cofrestredig cyfan: cydsynio (AS1)").

Manylion

Dylai cynrychiolwyr personol ddefnyddio’r ffurflen hon i gydsynio eiddo i’r buddiolwr.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn:

Cyfarwyddyd fideo

Published 15 October 2012
Last updated 17 June 2019 + show all updates
  1. We have added a side note to the execution panel in the form to point customers to our practice guide 8: execution of deeds.
  2. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  3. We have added side notes to panels 3 and 12 to clarify that the assent must be dated. That date being the day of completion.
  4. Guidance about how to complete AS1 has been updated. Section about AP1 has been removed, as duplicated elsewhere on GOV.UK. Links have been added and updated.
  5. Advice as to the completion of the form has been added
  6. The side notes to panels 5 and 6 have been amended to clarify that all persons assenting and being shown as registered proprietor must be shown in the relevant panel.
  7. Added translation