Ffurflen

Teitl cofrestredig cyfan: cydsynio (AS1)

Ffurflen gais AS1: ar gyfer cynrychiolydd(wyr) personol i gydsynio i deitl cofrestredig cyfan.