Ffurflen

Cydberchennog ymadawedig (DJP)

Ffurflen gais DJP: dileu enw cydberchennog o'r gofrestr yn dilyn marwolaeth.

Dogfennau

Cydberchennog ymadawedig (DJP)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cydberchennog ymadawedig (DJP)").

Cydberchennog ymadawedig (DJP)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cydberchennog ymadawedig (DJP)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon pan fydd angen i chi dynnu enw perchennog fu farw o’r gofrestr a bod perchennog yn goroesi o hyd.

Darllenwch am sut i ddiweddaru cofnodion eiddo pan fydd rhywun yn marw.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn:

Published 24 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. The form has been amended to make its completion simpler for members of the public.
  3. The form has been amended to make it easier for a member of the public to complete.
  4. We have added a side note to panel 6 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  5. Advice as to the completion of the form has been added
  6. Panel 4 and the associated side notes have been amended to clarify that we do not return documents lodged with applications once they are completed.
  7. Added translation