Ffurflen

Cydberchennog ymadawedig (DJP)

Ffurflen gais DJP: dileu enw cydberchennog o'r gofrestr yn dilyn marwolaeth.