Cyfarwyddyd

Disgyniad ar farwolaeth perchennog cofrestredig (CY6)

Beth i'w wneud ar ôl marwolaeth cydberchennog, unig berchennog neu'r olaf i oroesi ystad gofrestredig, neu arwystl neu forgais (cyfarwyddyd ymarfer 6).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn dangos y dystiolaeth sydd ei hangen ar gyfer ceisiadau’n ymwneud â marwolaeth perchennog cofrestredig, ac mae’n ymwneud ag ystadau cofrestredig yn unig.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn:

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 18 November 2019 + show all updates
  1. Note 3 of section 2.2 has been amended to clarify why we request a statutory declaration or statement of truth from the attorney confirming that, as at the date of the disposition, they had not received notice of the death of the executor or person entitled to the grant of letters of administration, or of an application by that person for a grant of representation.

  2. Section 8.4 has been amended. Only grants made in one of the countries in The Colonial Probates Act Application Order 1965 can be resealed under the Colonial Probates Act 1892. Others may be capable of being resealed but some personal representatives will need to obtain a completely fresh grant.

  3. Sections 2.1 and 2.2 have been amended to clarify our practice in relation to limited grants of representation, including additional evidence required for attorney grants.

  4. Section 8.4 has been added to clarify our existing practice on foreign grants of probate.

  5. A minor change has been made to section 1.1 to cross-refer to our practice of accepting first registration applications with certified copy deeds only.

  6. Section 7 has been amended to agree with the evidence asked for on form ST5 to remove a joint proprietor restriction. There is no change to current practice.

  7. Section 7 has been amended to refer to a new form ST5 created to support applications to cancel Form A restrictions.

  8. Section 3 has been amended as a result of the Presumption of Death Act 2013.

  9. Welsh version added.

  10. First published.