Ffurflen

Cofrestriad cyntaf: cais (FR1)

Ffurflen gais FR1 a rhestr wirio ar gyfer cofrestriad cyntaf.