Ffurflen

Cofrestriad cyntaf: cais (FR1)

Ffurflen gais FR1 a rhestr wirio ar gyfer cofrestriad cyntaf.

Dogfennau

Cofrestriad cyntaf: cais (FR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestriad cyntaf: cais (FR1)").

Cofrestriad cyntaf: cais (FR1)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cofrestriad cyntaf: cais (FR1)").

First registration copy deeds conveyancer's certificate

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("First registration copy deeds conveyancer's certificate").

Rhestr wirio: ceisiadau ar gyfer Cofrestriadau Cyntaf

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhestr wirio: ceisiadau ar gyfer Cofrestriadau Cyntaf").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i wneud cais i gofrestru tir neu eiddo am y tro cyntaf.

Gweler ein cyfarwyddyd ar lenwi’r paneli tystiolaeth hunaniaeth ar ffurflenni FR1 ar gyfer y trafodiad rydych yn bwriadu ei gofrestru.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yn:

Published 15 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data. We also added a note to clarify that only professional customers will have a key number and a note about the identity evidence panels, to specify that a separate box must be used for each party.
  2. We have added a side note to panel 5 to clarify that the order of applications must be made clear and it is the applicant's responsibility to specify which has priority.
  3. Checklist on how to avoid requisition added.
  4. We have added a side note to panel 7 as a result of a change in our procedures. From 11 January 2016 we will change how we send warning of cancellation letters and what they contain.
  5. Advice as to the completion of the form has been added
  6. Added translation