Cyfarwyddyd

Cofrestriadau cyntaf (CY1)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr gyda'r camau i'w dilyn wrth gofrestru ystadau mewn tir digofrestredig am y tro cyntaf (cyfarwyddyd ymarfer 1).