Cyfarwyddyd

Cofrestriadau cyntaf (CY1)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr gyda'r camau i'w dilyn wrth gofrestru ystadau mewn tir digofrestredig am y tro cyntaf (cyfarwyddyd ymarfer 1).

Dogfennau

Tystysgrif gweithredoedd copi cofrestriad cyntaf trawsgludwr

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Tystysgrif gweithredoedd copi cofrestriad cyntaf trawsgludwr ").

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod y drefn i’w dilyn wrth wneud cais am gofrestriad cyntaf ystadau mewn tir digofrestredig. Nid yw’n delio ag effeithiau cofrestru na nodweddion amrywiol ddosbarthiadau teitl sydd ar gael ar gyfer cofrestru tir.

Ar 28 Tachwedd 2016, gwnaeth y Cofrestrydd Gyfarwyddyd sy’n golygu y gall trawsgludwyr gyflwyno copïau ardystiedig o weithredoedd a dogfennau yn hytrach na rhai gwreiddiol, ar yr amod eu bod yn bodloni amodau penodol. Gweler adran 4.4.4.1 am fanylion llawn, neu gweler y cyfarwyddiadau wedi eu crynhoi yn ein cyhoeddiad newyddion.

Cofiwch amgáu tystysgrif y trawsgludwr wrth gyflwyno cais sy’n cynnwys gweithredoedd copi yn unig.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 16 Mawrth 2018 + show all updates
  1. Sections 4.4.6 has been updated following the revocation of rule 111A by The Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018. Updates have also been made to sections 4.4.3 and 4.4.4 on the amendment of rule 203 of the Land Registration Rules 2003. Section 4.4.11 has been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018. Section 4.4.11.1 has also been updated to reflect section 127(11) of the Finance Act 2016, which removed the Stamp Duty Land Tax requirement relating to annual rent for leases granted for a term of 7 years or more on or after 1 April 2016.
  2. Section 9 has been amended to give a reminder of our requirements where you are lodging copy deeds with your application.
  3. Section 4.4.4 has been amended as conveyancers can now lodge first registration applications without sending us original deeds and documents.
  4. Link to the advice we offer added.
  5. Section 4.4.4 has been amended to clarify that copy deeds sent to us will be scanned and destroyed.
  6. Added translation