Cyfarwyddyd

Cofrestriadau cyntaf (CY1)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr ar sut i gofrestru ystadau mewn tir digofrestredig am y tro cyntaf (cyfarwyddyd ymarfer 1).

Dogfennau

Tystysgrif trawsgludwr ar gyfer copïau o weithredoedd cofrestriad cyntaf

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod y drefn i’w dilyn wrth wneud cais am gofrestriad cyntaf ystadau mewn tir digofrestredig. Nid yw’n delio ag effeithiau cofrestru na nodweddion amrywiol ddosbarthiadau teitl sydd ar gael ar gyfer cofrestru tir.

Mae’r Cofrestrydd wedi gwneud Cyfarwyddyd sy’n golygu y gall trawsgludwyr gyflwyno copïau ardystiedig o weithredoedd a dogfennau yn hytrach na rhai gwreiddiol, ar yr amod eu bod yn bodloni amodau penodol. Gweler adran 4.4.4.1 am fanylion llawn, neu gweler y cyfarwyddiadau wedi eu crynhoi yn ein cyhoeddiad newyddion.

Cofiwch amgáu tystysgrif y trawsgludwr wrth gyflwyno cais sy’n cynnwys gweithredoedd copi yn unig.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 8 March 2021 + show all updates
 1. Section 4.4.4.1 has been amended to clarify existing practice.

 2. Section 4.4.3 has been amended to reflect current practice.

 3. Section 4.4.4.1 has been amended to confirm that where an application is made on the basis of certified copy deeds and documents only, we still require form FR1, form DL and any identity forms to be originals.

 4. Section 4.6 has been amended to reflect how paper applications are sent to us.

 5. Section 8.1 has been amended as a result of changes to unitary authority areas coming into effect on 1 April 2019.

 6. Sections 4.3.3, 4.3.5 and 4.3.12 have been amended as a result of a review of our rejection criteria on applications for first registration.

 7. Section 4.4.4.1 has been amended to provide further clarification as to who may sign the separate additional certification required when an application is made on the basis of certified copy deeds and documents only.

 8. Sections 4.4.6 has been updated following the revocation of rule 111A by The Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018. Updates have also been made to sections 4.4.3 and 4.4.4 on the amendment of rule 203 of the Land Registration Rules 2003. Section 4.4.11 has been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018. Section 4.4.11.1 has also been updated to reflect section 127(11) of the Finance Act 2016, which removed the Stamp Duty Land Tax requirement relating to annual rent for leases granted for a term of 7 years or more on or after 1 April 2016.

 9. Section 9 has been amended to give a reminder of our requirements where you are lodging copy deeds with your application.

 10. Section 4.4.4 has been amended as conveyancers can now lodge first registration applications without sending us original deeds and documents.

 11. Link to the advice we offer added.

 12. Section 4.4.4 has been amended to clarify that copy deeds sent to us will be scanned and destroyed.

 13. Added translation