Canllawiau

Cofrestriadau cyntaf (CY1)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr ar sut i gofrestru ystadau mewn tir digofrestredig am y tro cyntaf (cyfarwyddyd ymarfer 1).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Tystysgrif trawsgludwr ar gyfer copïau o weithredoedd cofrestriad cyntaf

Gwneud cais am fformat hygyrch.
Os ydych chi'n defnyddio technoleg gynorthwyol (er enghraifft, rhaglen darllen sgrin) a bod angen fersiwn o'r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch customersupport@mail.landregistry.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd yn ein helpu ni os byddwch chi'n dweud pa dechnoleg gynorthwyol rydych chi'n ei defnyddio.

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn trafod y drefn i’w dilyn wrth wneud cais am gofrestriad cyntaf ystadau mewn tir digofrestredig. Nid yw’n delio ag effeithiau cofrestru na nodweddion amrywiol ddosbarthiadau teitl sydd ar gael ar gyfer cofrestru tir.

Mae’r Cofrestrydd wedi gwneud Cyfarwyddyd sy’n golygu y gall trawsgludwyr gyflwyno copïau ardystiedig o weithredoedd a dogfennau yn hytrach na rhai gwreiddiol, ar yr amod eu bod yn bodloni amodau penodol. Gweler adran 4.4.4.1 am fanylion llawn, neu gweler y cyfarwyddiadau wedi eu crynhoi yn ein cyhoeddiad newyddion.

Cofiwch amgáu tystysgrif y trawsgludwr wrth gyflwyno cais sy’n cynnwys gweithredoedd copi yn unig.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Dychwelyd dogfennau a gweithredoedd gwreiddiol

Mae Cofrestrfa Tir EF yn sganio dogfennau a gweithredoedd gwreiddiol pan fo hyn yn bosibl. Lle cânt eu sganio, byddwn yn eu dychwelyd cyn inni gwblhau’r cais. Mewn rhai achosion prin, efallai byddwn yn gofyn ichi anfon y gweithredoedd a dogfennau gwreiddiol yn ôl atom at ddibenion sicrhau ansawdd.

​Pan fyddwn yn cwblhau’r cais, byddwn yn anfon copi swyddogol o’r cynllun teitl a’r gofrestr trwy’r porthol lle bynnag y bo modd. Os nad ydych yn defnyddio’r porthol, cewch y cynllun teitl a’r gofrestr trwy’r post.

Adborth ar gyfer dychwelyd dogfennau gwreiddiol

Llenwch ein ffurflen adborth i roi eich barn inni ar ddychwelyd dogfennau a gweithredoedd gwreiddiol a gyflwynir gyda cheisiadau am gofrestriad cyntaf.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 20 November 2023 + show all updates
 1. Section 5.4 has been amended to reflect a change to our practice regarding the evidence we require for first registrations based on assents.

 2. Section 4.1 has been amended to clarify our practice on how to apply for first registration when the estate owner has died.

 3. Section 5.8 has been updated as where an application for first registration is not based upon a disposition for value, we may, without further reference to you, make an entry relating to inheritance tax if you do not provide the appropriate evidence that it has been paid.

 4. Sections 4.2 and 4.3.6 have been amended to refer to changes made to form FR1 by the Land Registration (Amendment) Rules 2022 which came into force on 1 August 2022.

 5. Section 4.6 has been amended. From 4 April we will be scanning first registration applications when we receive them. We will then process these applications electronically.

 6. Section 4.4.4.1 has been amended to confirm that, when submitting a first registration application on the basis of copy deeds only, any identity form can be either an original or a certified copy.

 7. Section 4.4.5 has been amended to clarify the Land Charges searches required on first registration.

 8. Section 4.4.4 has been amended to include a link to a form for the deposit of title deeds.

 9. Section 8.1 has been amended as a result of changes to unitary authority areas that came into effect on 1 April 2021.

 10. We have added information about the order in which we will scan applications from Monday 14 June.

 11. Sections 4.4.4 and 4.6 have been amended to mention that from 14 June 2021 HM Land Registry will scan some first registration applications to enable electronic processing of these applications. Where applications are scanned the deeds and documents lodged with an application will be returned after scanning to the customer.

 12. From 14 June 2021 we will scan original documents and deeds and return them before we complete the case.

 13. Section 4.4.4.1 has been amended to clarify existing practice.

 14. Section 4.4.3 has been amended to reflect current practice.

 15. Section 4.4.4.1 has been amended to confirm that where an application is made on the basis of certified copy deeds and documents only, we still require form FR1, form DL and any identity forms to be originals.

 16. Section 4.6 has been amended to reflect how paper applications are sent to us.

 17. Section 8.1 has been amended as a result of changes to unitary authority areas coming into effect on 1 April 2019.

 18. Sections 4.3.3, 4.3.5 and 4.3.12 have been amended as a result of a review of our rejection criteria on applications for first registration.

 19. Section 4.4.4.1 has been amended to provide further clarification as to who may sign the separate additional certification required when an application is made on the basis of certified copy deeds and documents only.

 20. Sections 4.4.6 has been updated following the revocation of rule 111A by The Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018. Updates have also been made to sections 4.4.3 and 4.4.4 on the amendment of rule 203 of the Land Registration Rules 2003. Section 4.4.11 has been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018. Section 4.4.11.1 has also been updated to reflect section 127(11) of the Finance Act 2016, which removed the Stamp Duty Land Tax requirement relating to annual rent for leases granted for a term of 7 years or more on or after 1 April 2016.

 21. Section 9 has been amended to give a reminder of our requirements where you are lodging copy deeds with your application.

 22. Section 4.4.4 has been amended as conveyancers can now lodge first registration applications without sending us original deeds and documents.

 23. Link to the advice we offer added.

 24. Section 4.4.4 has been amended to clarify that copy deeds sent to us will be scanned and destroyed.

 25. Added translation