Ffurflen

Rhestr o ddogfennau (DL)

Ffurflen DL: rhestr o ddogfennau.

Dogfennau

Rhestr o ddogfennau (DL)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhestr o ddogfennau (DL)").

Rhestr o ddogfennau (DL)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhestr o ddogfennau (DL)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i restru dogfennau sy’n cydfynd â chais am gofrestriad cyntaf. Gallwch ei defnyddio pan fydd angen i chi anfon llawer o ddogfennau gydag unrhyw gais arall hefyd.

Cyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi i’n cyfeiriad safonol.

Published 10 Tachwedd 2008
Last updated 20 Awst 2018 + show all updates
  1. Guidance notes in the form have been amended to refer to land transaction tax certificate.
  2. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. Added translation