Cyfarwyddyd

Chwiliadau o’r mynegai enwau perchnogion (CY74)

Canfod pwy sy'n gallu chwilio yn erbyn enw perchennog tir neu forgais cofrestredig a sut i wneud chwiliad (cyfarwyddyd ymarfer 74).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am sut i wneud chwiliad o’r mynegai enwau perchnogion. Mae wedi ei anelu at gyfreithwyr a chynghorwyr cyfreithiol eraill a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 12 September 2011
Last updated 24 December 2018 + show all updates
  1. Sections 5.1 and 5.2 have been amended as a result of a change of office name from Wales Office to Swansea Office.

  2. We can no longer accept faxed applications for PN1 searches. Section 3 has been amended accordingly.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. Welsh version added.

  5. First published.