Canllawiau

Chwiliadau o’r mynegai enwau perchnogion (CY74)

Canfod pwy sy'n gallu chwilio yn erbyn enw perchennog tir neu forgais cofrestredig a sut i wneud chwiliad (cyfarwyddyd ymarfer 74).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am sut i wneud chwiliad o’r mynegai enwau perchnogion. Mae wedi ei anelu at gyfreithwyr a chynghorwyr cyfreithiol eraill a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 12 September 2011
Diweddarwyd ddiwethaf ar 16 December 2022 + show all updates
  1. Sections 3.1 and 3.2 have been amended to clarify acceptance of searches against multiple names of corporations aggregate, including by email.

  2. Minor amendments have been made for clarification.

  3. The guide has been amended to accommodate the introduction of email lodgement of certain PN1 applications and to update references to data protection legislation.

  4. Sections 5.1 and 5.2 have been amended as a result of a change of office name from Wales Office to Swansea Office.

  5. We can no longer accept faxed applications for PN1 searches. Section 3 has been amended accordingly.

  6. Link to the advice we offer added.

  7. Welsh version added.

  8. First published.