Cyfarwyddyd

Chwiliadau o’r mynegai enwau perchnogion (CY74)

Canfod pwy sy'n gallu chwilio yn erbyn enw perchennog tir neu forgais cofrestredig a sut i wneud chwiliad (cyfarwyddyd ymarfer 74).