Cyfarwyddyd

Chwiliadau o’r mynegai enwau perchnogion (CY74)

Canfod pwy sy'n gallu chwilio yn erbyn enw perchennog tir neu forgais cofrestredig a sut i wneud chwiliad (cyfarwyddyd ymarfer 74).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am sut i wneud chwiliad o’r mynegai enwau perchnogion. Mae wedi ei anelu at gyfreithwyr a chynghorwyr cyfreithiol eraill a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 12 Medi 2011
Last updated 24 Mehefin 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.
  2. Welsh version added.
  3. First published.