Cyfarwyddyd

Archwiliad a cheisiadau am gopïau swyddogol (CY11)

Sut i wneud cais i archwilio neu gael gafael ar gopïau swyddogol o brydlesi ac arwystlon y cyfeirir atynt yn y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 11).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am y wybodaeth sy’n cael ei dal gan Gofrestrfa Tir EM a sut y gallwch ei chael. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a chynghorwyr cyfreithiol eraill a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 10 June 2019 + show all updates
 1. Section 7 has been amended as historical copies can now be ordered through Business e-services. Section 8 has been amended to clarify how you should request an appointment to attend a local office.

 2. A small number of minor changes have been made to the guide. Section 3 refers to and links to form CIT which, following implementation of The Land Registration (Amendment) Rules 2018 on 6 April 2018, is now a promulgated form.

 3. Section 7 has been amended to specify that all emailed historical copy applications must be sent to the Durham Office email address.

 4. Section 5 has been amended to clarify that an application for a certificate in form CI can be made against any title.

 5. Section 7 has been amended as a result of a change to our email addresses.

 6. Section 4.2 has been amended to reflect that we can now send documents electronically up to 20 megabytes in size.

 7. Section 7 has been amended to reflect that we will accept HC1 requests (for register copies only) by email where the customer holds a variable direct debit account.

 8. Section 4 has been amended to reflect that we will no longer send official copies by fax.

 9. Section 10.3 has been added to give details of our refund policy.

 10. Link to the advice we offer added.

 11. Welsh version added.

 12. First published.