Cyfarwyddyd

Cyfeiriad ar gyfer gohebu (CY55)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys manylion am arfer Cofrestrfa Tir EM ynghylch cyfeiriadau ar gyfer gohebu a gofnodir yn y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 55).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 29 April 2019 + show all updates
  1. We have amended section 5 with information on how we deal with address discrepancies between application forms and other deeds. This is not new practice, having been introduced in 2010.

  2. Section 6 has been amended to clarify that form COG1 should be used when a registered owner is not represented by a conveyancer but applies independently to change the register.

  3. Section 8 has been amended to clarify that, where the only address for service in the register is an overseas address, we will write to ask you to consider applying for a second address.

  4. Sections 3, 5 and 6 have been updated to clarify our policy for entering a UK postal address for service.

  5. Link to the advice we offer added.

  6. Welsh version added.

  7. First published.