Cyfarwyddyd

Cyfeiriad ar gyfer gohebu (CY55)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys manylion am arfer Cofrestrfa Tir EM ynghylch cyfeiriadau ar gyfer gohebu a gofnodir yn y gofrestr (cyfarwyddyd ymarfer 55).