Ffurflen

Rhybuddiad yn erbyn deliadau: dileu (CCD)

Ffurflen gais CCD: dileu rhybuddiad yn erbyn deliadau.