Ffurflen

Rhan o deitl cofrestredig: cydsynio (AS3)

Ffurflen gais AS3: ar gyfer cynrychiolydd(wyr) personol i gydsynio i ran o deitl cofrestredig.

Dogfennau

Rhan o deitl cofrestredig: cydsynio (AS3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhan o deitl cofrestredig: cydsynio (AS3)").

Rhan o deitl cofrestredig: cydsynio (AS3)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Rhan o deitl cofrestredig: cydsynio (AS3)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn gynrychiolwyr personol ac rydych am gydsynio i ran o deitl cofrestredig i’r buddiolwr.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Rhagor o wybodaeth

Darllenwch ragor o wybodaeth yng nghyfarwyddyd ymarfer 6: disgyniad ar farwolaeth perchennog cofrestredig.

Published 12 Hydref 2012
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. We have added side notes to panels 4 and 13 to clarify that the assent must be dated. That date being the day of completion.
  3. Advice as to the completion of the form has been added
  4. The side notes to panels 6 and 7 have been amended to clarify that all persons assenting and being shown as registered proprietor must be shown in the relevant panel.
  5. Added translation