Ffurflen

Cydgrynhoi arwystlon: cydsynio (CC)

Ffurflen gais CC: cofnodi nodyn cydgrynhoi arwystlon.

Dogfennau

Cydgrynhoi arwystlon: cydsynio (CC)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cydgrynhoi arwystlon: cydsynio (CC)").

Cydgrynhoi arwystlon: cydsynio (CC)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Cydgrynhoi arwystlon: cydsynio (CC)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon i gofnodi nodyn cydgrynhoi arwystlon.

Ffi a chyfeiriad

Anfonwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’r ffi gywir i’n cyfeiriad safonol.

Published 1 Hydref 2011
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation