Ffurflen

Meddiant gwrthgefn: hysbysu (ADV2)

Ffurflen gais ADV2: cofrestru fel rhywun i'w hysbysu o gais am feddiant gwrthgefn.