Ffurflen

Achos llys, ansolfedd ac atebolrwydd trethi: mynediad i wybodaeth (CIT)

Ffurflen gais CIT: i gael mynediad i wybodaeth i'w defnyddio mewn perthynas ag achosion llys, ansolfedd a rhwymedigaeth treth.