Ffurflen

Ffurf safonol arwystl: cymeradwyo (ACD)

Ffurflen gais ACD: Cymeradwyaeth Cofrestrfa Tir EM o ffurf safonol gweithred arwystl, a neilltuo cyfeirnod swyddogol Cofrestrfa Tir EM.

Dogfennau

Ffurf safonol arwystl: cymeradwyo (ACD)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurf safonol arwystl: cymeradwyo (ACD)").

Ffurf safonol arwystl: cymeradwyo (ACD)

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol Gwneud cais am fformat gwahanol.

I ofyn am y ddogfen hon mewn fformat arall, fel braille, sain neu fath arall o ffeil anfonwch e-bost at customersupport@landregistry.gov.uk gan roi eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a theitl y cyhoeddiad ("Ffurf safonol arwystl: cymeradwyo (ACD)").

Manylion

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn sefydliad benthyg neu’n gweithredu ar ran rhoddwr benthyg ac mae angen gwneud cais am gymeradwyaeth ffurf safonol gweithred arwystl (a elwir hefyd yn ‘weithred morgais’). Mae’n cynnwys neilltuo cyfeirnod swyddogol Cofrestrfa Tir EM.

I ganfod ble i anfon y ffurflen wedi’i llenwi, gweler Cymeradwyo dogfennau morgais (CY30).

Published 13 Mai 2013
Last updated 25 Mai 2018 + show all updates
  1. We added a guidance note about our personal information charter, which explains how we process customer data.
  2. Advice as to the completion of the form has been added
  3. Added translation