Ffurflen

Ffurf safonol arwystl: cymeradwyo (ACD)

Ffurflen gais ACD: Cymeradwyaeth Cofrestrfa Tir EM o ffurf safonol gweithred arwystl, a neilltuo cyfeirnod swyddogol Cofrestrfa Tir EM.