Cyfarwyddyd

Y ddeddfwriaeth diwygio cyfraith lesddaliad (CY27)

Cyngor i drawsgludwyr ar agweddau cofrestru tir ar ymarfer hawliau o dan ddeddfwriaethau diwygio cyfraith lesddaliad (cyfarwyddyd ymarfer 27).