Cyfarwyddyd

Y ddeddfwriaeth diwygio cyfraith lesddaliad (CY27)

Cyngor i drawsgludwyr ar agweddau cofrestru tir ar ymarfer hawliau o dan ddeddfwriaethau diwygio cyfraith lesddaliad (cyfarwyddyd ymarfer 27).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn defnyddio’r cyfarwyddyd hefyd ac mae’n cynnwys rhywfaint o wybodaeth sy’n benodol ar eu cyfer.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 6 April 2021 + show all updates
  1. Section 7 has been amended to emphasise the need for a certificate to be provided by a conveyancer. A new certification point has been added to section 7.1.

  2. Section 3.3 has been updated to mention that an application for first registration can be made on the basis of certified copy deeds and documents only. Section 9.1 has been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.

  3. A reference to a leasehold valuation tribunal in section 6.2.3 has been changed to ‘the appropriate tribunal’ as there are now different tribunals in England and Wales.

  4. Link to the advice we offer added.

  5. Section 6.4 has been amended to clarify that a court order for variation under sections 38 and 39 of the Landlord and Tenant Act 1987 cannot be protected by unilateral notice.

  6. Section 5.4.1 has been amended due to the Housing (Wales) Act 2014 coming into force on 1 December 2014. This has amended section 99(5) of the Leasehold Reform, Housing and Urban Development Act 1993 removing the requirement for notices under the Act to be signed personally by the tenants or, as the case may be, by the tenant by whom it is given.

  7. Welsh translation added.

  8. Welsh translation added.

  9. First published.