Cyfarwyddyd

Hawddfreintiau a hawliwyd trwy bresgripsiwn (CY52)

Gwybodaeth am gaffael hawddfreintiau trwy bresgripsiwn (cyfarwyddyd ymarfer 52).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar y canlynol:

 • caffael hawddfreintiau trwy bresgripsiwn
 • sut mae hawddfreintiau’n gweithredu pan nad oes cofnodion yn y gofrestr
 • sut i wneud cais am gofnod yn y gofrestr o ran hawddfreintiau a’r cofnodion a wnawn yn y gofrestr o ran yr hawddfreintiau
 • effaith gwrthwynebiad ar gais

Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 16 March 2020 + show all updates
 1. Section 1.2 has been amended to clarify that a tenant is unable to acquire easements over other land owned by their landlord.

 2. Section 3.4 has been added to make it clearer that the burden of a prescriptive easement can be protected by a caution against first registration.

 3. Section 1.2 has been amended to make it clear when a prescriptive easement might still arise where the burdened land is occupied by a tenant.

 4. Section 4 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for registration. Section 4.1 has been updated following the amendment of rule 90 of the Land Registration Rules 2003 by the Land Registration (Amendment) Rules 2018 coming into force on 6 April 2018.

 5. Section 3.2 has been amended as a result of a review of our practice.

 6. Link to the advice we offer added.

 7. First published.