Cyfarwyddyd

Prydlesi cymalau penodedig (CY64)

Gwybodaeth am gyflwyno gwybodaeth benodedig mewn prydlesi cofrestradwy arbennig (cyfarwyddyd ymarfer 64).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn manylu ar ymarfer Cofrestrfa Tir EM yn deillio o Reolau Cofrestru Tir (Newidiad) (Rhif 2) 2005, sy’n cyflwyno gwybodaeth benodedig mewn prydlesi cofrestradwy arbennig.

Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 9 January 2006
Last updated 18 May 2020 + show all updates
  1. Section 5.4.2, which deals with exclusions from the land being leased, has been amended to make it consistent with the information in section 10.2 of practice guide 62: easements.

  2. Section 5.9.3 has been amended to explain that a certain statutory right need not be entered in prescribed clause 9.3.

  3. Section 5.4 has been amended to remind conveyancers that both corporeal and incorporeal property might be excluded from the demise and so need to be covered in clause LR4.

  4. We have deleted the former section 3 that referred to an expired voluntary period for including prescribed clauses in leases and renumbered the following sections. Other minor amendments have been made relating to this change.

  5. Sections 6.2.1, 6.3 and 6.6 have been amended as, due to a change of policy, we no longer reject applications where prescribed clauses LR2.1, LR3 or LR6 are not completed.

  6. Section 5 has been amended as, due to a change of policy, we no longer reject applications where prescribed clauses LR2.1, LR3 or LR6 are not completed.

  7. Link to the advice we offer added.

  8. First published.