Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: gwerthu lleiniau, trosglwyddiadau a phrydlesi (CY41a4)

Gwybodaeth a chyfarwyddyd wedi eu hanelu at brynwyr lleiniau ar ddatblygiadau newydd a’u cynghorwyr cyfreithiol (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 4).