Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: gwerthu lleiniau, trosglwyddiadau a phrydlesi (CY41a4)

Gwybodaeth a chyfarwyddyd wedi eu hanelu at brynwyr lleiniau ar ddatblygiadau newydd a’u cynghorwyr cyfreithiol (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 4).

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn yn cynnwys gwybodaeth a chyfarwyddyd wedi eu hanelu at brynwyr lleiniau ar ddatblygiadau newydd a’u cynghorwyr cyfreithiol. Dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 11 March 2019 + show all updates
  1. The guide has been amended to include information on lodging bulk consents or certificates of compliance or bulk UN2s for removal of unilateral notices.

  2. Section 9 has been amended to clarify that a restriction on a developer’s title does not need to be complied with if it is being cancelled or withdrawn either in whole or as to the part of the land being transferred.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. Welsh translation added.

  5. First published.