Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: gwasanaethau cofrestru – cymeradwyo trosglwyddiadau a phrydlesi drafft (CY41a3)

Gwasanaeth cymeradwyo trosglwyddiadau a phrydlesi drafft i'r rhai'n ymwneud â chofrestru ystadau sy'n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 3).