Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: gwasanaethau cofrestru – cymeradwyo trosglwyddiadau a phrydlesi drafft (CY41a3)

Gwasanaeth cymeradwyo trosglwyddiadau a phrydlesi drafft i'r rhai'n ymwneud â chofrestru ystadau sy'n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 3).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys arweiniad cyffredinol ar baratoi ffurflenni safonol trosglwyddiadau a phrydlesi drafft. Rydym wedi anelu’r atodiad at ddatblygwyr, eu cynghorwyr cyfreithiol ac arolygwyr tir a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 27 March 2018 + show all updates
  1. Section 5.17 has been updated to confirm that panel 13 for form AP1 must still be completed to name an attorney even if HM Land Registry holds a copy of the identity evidence for that attorney.

  2. Link to the advice we offer added.

  3. Welsh translation added.

  4. First published.