Canllawiau

Ystadau sy’n datblygu: gwasanaethau cofrestru – cymeradwyo trosglwyddiadau a phrydlesi drafft (CY41a3)

Gwasanaeth cymeradwyo trosglwyddiadau a phrydlesi drafft i'r rhai'n ymwneud â chofrestru ystadau sy'n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 3).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn cynnwys arweiniad cyffredinol ar baratoi ffurflenni safonol trosglwyddiadau a phrydlesi drafft. Rydym wedi anelu’r atodiad at ddatblygwyr, eu cynghorwyr cyfreithiol ac arolygwyr tir a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 9 May 2023 + show all updates
  1. Section 2 has been amended as a result of a new form we have created to enable customers to lodge estate boundary/estate plans and draft transfers and leases through GOV.UK and through the new Specialist Support Service area in the HM Land Registry portal.

  2. Section 5.17 has been updated to confirm that panel 13 for form AP1 must still be completed to name an attorney even if HM Land Registry holds a copy of the identity evidence for that attorney.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. Welsh translation added.

  5. First published.