Canllawiau

Tir cofrodd: cyfarwyddyd ar wneud ceisiadau (CY17)

Gwybodaeth i drawsgludwyr am dir yn dwyn yr enw tir cofrodd a chyngor ar wneud ceisiadau i'w gofrestru (cyfarwyddyd ymarfer 17).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth am dir yn dwyn yr enw tir cofrodd a chyngor ar wneud ceisiadau i’w gofrestru.

Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a’r cyhoedd hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 24 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.

  2. First published.