Cyfarwyddyd

Tir cofrodd: cyfarwyddyd ar wneud ceisiadau (CY17)

Gwybodaeth i drawsgludwyr am dir yn dwyn yr enw tir cofrodd a chyngor ar wneud ceisiadau i'w gofrestru (cyfarwyddyd ymarfer 17).