Cyfarwyddyd

Ansolfedd personol (CY34)

Canfod effaith cofnodion a wneir yn y gofrestr teitl lle mae'r perchennog yn destun achos methdaliad neu ansolfedd (cyfarwyddyd ymarfer 34).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn egluro pa gofnodion y gellir eu gwneud ar gofrestr teitl lle mae’r perchennog, neu un o’r perchnogion, yn destun achos methdaliad. Mae hefyd yn egluro sut mae ansolfedd yn effeithio ar bwerau gwarediad. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr ac ymddiriedolwyr mewn methdaliad.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 9 November 2020 + show all updates
  1. Section 4.3 has been amended to include guidance for when there is a joint and several appointment of trustees in bankruptcy.

  2. Section 3.3 has been amended to update and clarify statutory references and HM Land Registry requirements.

  3. Section 4.2 has been amended to confirm it is our practice to cancel affecting bankruptcy notices or restrictions, when the trustee in bankruptcy or Official Receiver is registered as proprietor in place of the bankrupt proprietor.

  4. Section 1.1 has been updated to mention that an application for first registration can be made on the basis of certified copy deeds and documents only. Sections 4.3 and 4.7 have also been updated. Paper applications to HM Land Registry must be sent to the address stated in the Registrar’s Direction.

  5. This guide has been amended to take account of the Insolvency (England and Wales) Rules 2016, as amended by the Insolvency (England and Wales) (Amendment) Rules 2017.

  6. Section 2.2 has been amended. Land Registry will usually make a bankruptcy entry in the register if no response is received to an enquiry by Land Registry as to whether the person contacted is a person in respect of whom an application has been made for bankruptcy.

  7. The guide has been amended as a result of the coming into force on 6 April 2016 of section 71 and Schedules 18 and 19 of the Enterprise and Regulatory Reform Act 2013 and the Insolvency (Amendment) Rules 2016.

  8. Link to the advice we offer added.

  9. Welsh translation added.

  10. First published.