Cyfarwyddyd

Ansolfedd personol (CY34)

Canfod effaith cofnodion a wneir yn y gofrestr teitl lle mae'r perchennog yn destun achos methdaliad neu ansolfedd (cyfarwyddyd ymarfer 34).