Cyfarwyddyd

Ymddiriedau o ddewis band dim treth (CY70)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr sy'n ystyried ceisiadau i Gofrestrfa Tir EM mewn perthynas ag ymddiriedau o ddewis band dim treth (cyfarwyddyd ymarfer 70)

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd yn trafod agweddau ar dreth a chyfraith eiddo yng nghyd-destun ceisiadau o’r fath, ond nid yw wedi’i fwriadu fel ffynhonnell cyngor cyffredinol am dreth neu gynllunio ystad. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 15 February 2010
Last updated 24 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.

  2. Welsh version added.

  3. First published.