Cyfarwyddyd

Ymddiriedau o ddewis band dim treth (CY70)

Cyfarwyddyd i drawsgludwyr sy'n ystyried ceisiadau i Gofrestrfa Tir EM mewn perthynas ag ymddiriedau o ddewis band dim treth (cyfarwyddyd ymarfer 70)