Cyfarwyddyd

Trosglwyddo ystadau tai cyhoeddus (CY47)

Cyngor ar drosglwyddiad a chofrestriad ystadau tai a berchnogir yn gyhoeddus ac ar yr hawl i brynu a gadwyd (cyfarwyddyd ymarfer 47).

Dogfennau

Form PSD13

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i enquiries@beis.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Form PSD14

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i enquiries@beis.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Form PSD15

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i enquiries@beis.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Form PSD17

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i enquiries@beis.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Form PSD101

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i enquiries@beis.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Form PSD103

Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol

Gwneud cais am fformat gwahanol.
Os ydych yn defnyddio technoleg gynorthwyol (megis darllenydd sgrin) ac mae angen fersiwn o’r ddogfen hon arnoch mewn fformat mwy hygyrch, anfonwch e-bost i enquiries@beis.gov.uk. Rhowch wybod i ni pa fformat sydd ei angen arnoch. Bydd o gymorth i ni os nodwch pa dechnoleg gynorthwyol yr ydych yn ei defnyddio.

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar drosglwyddiad a chofrestriad ystadau tai a berchnogir yn gyhoeddus ac ar yr hawl i brynu a gadwyd. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr, awdurdodau lleol, landlordiaid cymdeithasol a chyrff eraill sy’n caffael ystadau tai cyhoeddus a’u cynghorwyr cyfreithiol. Bydd staff uwch Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd. Oherwydd hyn, bydd rhai o’r troednodiadau’n cyfeirio at ein codau cyfrifiadurol.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 6 April 2020 + show all updates
  1. The guide has been amended as a result of the Senedd and Elections (Wales) Act 2020 by which the National Assembly for Wales became the Welsh Parliament, commonly known as the Senedd.

  2. Section 1.4 has been amended to clarify how you should contact us.

  3. Section 4.10 has been amended to clarify that although the right to buy has been abolished for properties in Wales, it may continue to apply where a right to buy claim was commenced before 26 January 2019. An application for cancellation of a preserved right to buy notice in respect of a property in Wales should include evidence to satisfy the registrar that the interest has come to an end.

  4. Sections 3.3.2, 3.16 and 3.17 have been updated as a result of the deregulation of Welsh housing associations under The Regulation of Registered Social Landlords (Wales) Act 2018 and associated secondary legislation which comes into force on 15 August 2018.

  5. A minor change has been made to section 1.3 to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration.

  6. Section 4.1 has been amended as a result of a change of name of the Homes and Communities Agency to Homes England on 9 January 2018.

  7. The guide has been amended following the coming into force of section 92 of, and Schedule 4 to, the Housing and Planning Act 2016 on 6 April 2017 and which removes the requirement for consents to most disposals, where formerly required, by the Regulator of Social Housing.

  8. Link to the advice we offer added.

  9. First published.