Canllawiau

Caffael tir trwy ddatganiad breinio cyffredinol (CY54)

Cyngor ar geisiadau ar sail caffael tir (cyfarwyddyd ymarfer 54).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn ymdrin â cheisiadau i Gofrestrfa Tir EM ar sail caffael tir trwy gyfrwng datganiad breinio cyffredinol o dan adran 1 o Ddeddf Prynu Gorfodol (Datganiadau Breinio) 1981. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr, awdurdodau cyhoeddus a chyrff cyhoeddus perthnasol eraill. Dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 31 January 2022 + show all updates
  1. The guide has been amended as a result of the Land Registration Fee Order 2021 coming into force.

  2. Section 3.3 has been amended to clarify how you should contact us.

  3. Section 1 has been amended to refer to the Neighbourhood Planning Act 2017. Section 38 of this Act relates to the advance payment of compensation.

  4. Section 1 has been amended to provide guidance on the action to be taken following the changes to the compulsory purchase regime by the Housing and Planning Act 2016.

  5. Section 1 has been amended to confirm that an authority’s powers of acquisition may be contained in legislation relating specifically to the development or project in question. Sections 3.1 and 4.2 have been amended to say that unless it is apparent from the documents lodged, HM Land Registry will require confirmation as to which statutory provisions are being relied upon for the acquisition of the land.

  6. The guide has been amended to take into account changes made by Part 7 of the Housing and Planning Act 2016 and to refer to the Compulsory Purchase of Land (Vesting Declarations) (England) Regulations 2017 and the Compulsory Purchase of Land (Vesting Declarations) (Wales) Regulations 2017.

  7. Link to the advice we offer added.

  8. Section 4 has been expanded to give more information about how Land Registry will deal with applications to cancel register entries relating to third party interests such as easements and restrictive covenants. A new section 5 deals with highway land and stopping-up orders.

  9. Welsh translation added.

  10. First published.