Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: cymeradwyo cynlluniau ystadau (CY41a2)

Symleiddio a chyflymu cyflenwi copïau swyddogol, chwiliadau swyddogol a chofrestriadau ar ystadau sy’n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 2)