Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: cymeradwyo cynlluniau ystadau (CY41a2)

Symleiddio a chyflymu cyflenwi copïau swyddogol, chwiliadau swyddogol a chofrestriadau ar ystadau sy’n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 2)

Dogfennau

Manylion

Gwybodaeth am wasanaeth cymeradwyo cynllun ystad y Gofrestrfa Tir i’r rheiny sy’n ymwneud â chofrestru ystadau sy’n datblygu. Rydym wedi anelu’r cyfarwyddyd at ddatblygwyr, eu cynghorwyr cyfreithiol ac arolygwyr tir.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 18 Ionawr 2016 + show all updates
  1. Section 2 has been amended to clarify the need for the applicant to be clear that they are entitled to make an application for an estate plan approval.
  2. Link to the advice we offer added.
  3. Welsh translation added.
  4. First published.