Cyfarwyddyd

Rhyddfreintiau: cofrestru o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 (CY18)

Cyngor am gofrestru rhyddfreintiau o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 (cyfarwyddyd ymarfer 18).

Applies to England a Wales

Dogfennau

Manylion

Mae rhyddfraint yn yr ystyr hwn yn hawl a roddir gan y Goron, sef hawl i gynnal marchnad neu ffair, nad yw perchnogaeth tir diriaethol yn gysylltiedig â hi.

Mae’r cyfarwyddyd hwn, sydd wedi ei anelu at drawsgludwyr, yn rhoi cyngor ar gofrestru’r math hwn o ryddfraint o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 6 April 2018 + show all updates
  1. Section 5 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for some applications for first registration.

  2. Link to the advice we offer added.

  3. First published.