Cyfarwyddyd

Maenorau: teitlau a hawliau maenoraidd (CY22)

Gwybodaeth am deitlau a hawliau maenoraidd: arglwyddiaeth y faenor, tir maenoraidd a hawliau maenoraidd (cyfarwyddyd ymarfer 22).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth gefndirol sylfaenol ynghylch teitlau a hawliau maenoraidd. Mae’n disgrifio’r wybodaeth sydd gan Gofrestrfa Tir EM ac effaith gyffredinol buddion sy’n tarddu o faenorau hanesyddol Cymru a Lloegr ar dir cofrestredig.

Mae wedi ei anelu at y gyfraith a’r cyhoedd. Nid yw, fodd bynnag, yn rhywbeth yn lle cyngor cyfreithiol penodol.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 24 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.

  2. Welsh translation added.

  3. First published.