Cyfarwyddyd

Gofynion cynlluniau manwl a manylebau arolwg (CY41a5)

Gwybodaeth a chyngor yn ymwneud â manyleb dechnegol unrhyw gynllun gaiff ei gyflwyno i’r Gofrestrfa Tir (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 5).