Canllawiau

Gofynion cynlluniau manwl a manylebau arolwg (CY41a5)

Gwybodaeth a chyngor yn ymwneud â manyleb dechnegol unrhyw gynllun gaiff ei gyflwyno Cofrestrfa Tir EF (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 5).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn yn rhoi gwybodaeth a chyngor yn ymwneud â manyleb dechnegol unrhyw gynllun gaiff ei gyflwyno Gofrestrfa Tir EF. Rydym wedi anelu’r atodiad hwn at ddatblygwyr, eu cynghorwyr cyfreithiol ac arolygwyr tir. Dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 25 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.

  2. Welsh translation added.

  3. First published.