Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: cymeradwyo terfynau ystadau (CY41a1)

Gwasanaeth i gymharu arolwg cyntaf y datblygwr o'r safle gyda maint y teitl cofrestredig (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 1).

Dogfennau

Manylion

Gwasanaeth di-dâl y gallwch ei ddefnyddio cyn llunio’r gosodiad yw cymeradwyo terfynau ystadau. Ei ddiben yw cymharu arolwg cyntaf y datblygwr o’r safle gyda maint y teitl cofrestredig fel bod modd nodi gwahaniaethau ar y cyfle cyntaf rhwng terfynau’r teitl cofrestredig a’r terfynau allanol fel y maent ar y safle.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 25 Mehefin 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.
  2. Welsh translation added.
  3. First published.