Cyfarwyddyd

Ystadau sy’n datblygu: cymeradwyo terfynau ystadau (CY41a1)

Gwasanaeth i gymharu arolwg cyntaf y datblygwr o'r safle gyda maint y teitl cofrestredig (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 1).