Cyfarwyddyd

Trosglwyddiadau o dan bŵer gwerthu arwystlai (CY75)

Gwybodaeth am gofrestru trosglwyddiadau ystad gofrestredig. Wedi ei anelu at roddwyr benthyg a thrawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 75).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi manylion am arfer a gofynion Cofrestrfa Tir EM o ran cofrestru trosglwyddiadau ystad gofrestredig o dan bŵer gwerthu arwystlai. Mae wedi ei anelu at roddwyr benthyg a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir EM yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 6 June 2012
Last updated 28 May 2019 + show all updates
  1. Section 4 has been amended to clarify that if a charging order or other equitable charge only charged a beneficial interest, an order under section 90 of the Law of Property Act 1925 cannot create a charge on, vest or allow a transfer of a legal estate.

  2. Section 2.2.2 has been amended to clarify our practice on the cancellation of sub-charges.

  3. Section 1.1 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration. Sections 2.1, 3.1 and 4.1 have been updated to include reference to Land Transaction Tax.

  4. A minor amendment has been made to section 3 to make our practice clearer.

  5. A minor amendment has been made to section 2.2.8 following the amendment of the Form MM restriction by the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 (Consequential Amendments) (Secondary Legislation) Regulations 2016.

  6. Section 2.2.5 has been further amended to clarify when an entry in the register in respect of an estate contract will be cancelled where the charge precedes the contract.

  7. Section 2.2.5 has been expanded to clarify when a notice in respect of the burden of an estate contract will be removed from the register automatically on registering the transfer.

  8. Section 2.2.8 has been amended to explain what is required where a restriction in standard Form QQ has been entered in the register.

  9. Link to the advice we offer added.

  10. Added translation