Cyfarwyddyd

Trosglwyddiadau o dan bŵer gwerthu arwystlai (CY75)

Gwybodaeth am gofrestru trosglwyddiadau ystad gofrestredig. Wedi ei anelu at roddwyr benthyg a thrawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 75).