Cyfarwyddyd

Gweinyddiad a derbynyddiaeth (CY36)

Sut i ddelio â cheisiadau yn ymwneud â gweinyddiad a derbynyddiaeth o dan ddarpariaethau Deddf Ansolfedd 1986 (cyfarwyddyd ymarfer 36).

Dogfennau

Manylion

Wedi ei anelu at weinyddwyr, derbynyddion gweinyddol, derbynyddion, trawsgludwyr a chynghorwyr cyfreithiol eraill, i ddelio ag agweddau cofrestru tir ar geisiadau yn ymwneud â gweinyddiad a derbynyddiaeth o dan ddarpariaethau Deddf Ansolfedd 1986.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 24 May 2021 + show all updates
  1. Sections 2.5 and 2.6 have been amended to clarify how to cancel a register entry relating to paragraph 70(2) of Schedule B1 to the Insolvency Act 1986.

  2. Sections 2.1, 2.4 and 8 have been amended to correct references to legislation and to clarify HM Land Registry’s requirements.

  3. Sections 1 and 2.1 have been updated to reflect the provisions of the Insolvency (Miscellaneous Amendments) Regulations 2017 (SI 2017/1119) which bring the insolvency procedures for limited liability partnerships into line with the changes already made to insolvency procedures for companies.

  4. This guide has been updated to take account of changes made by the Insolvency (England and Wales) Rules 2016 (IR 2016), as amended by the Insolvency (England and Wales) (Amendment) Rules 2017.

  5. Link to the advice we offer added.

  6. Added translation