Canllawiau

Cofrestrfa Tir: cyllid Islamaidd (CY69)

Y gofynion cofrestru ar gyfer mathau penodol o drefniadau cyllid Islamaidd a ddefnyddir wrth brynu tir (cyfarwyddyd ymarfer 69).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hefyd yn trafod ymddangosiad y bond Islamaidd neu’r farchnad sukuk.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 16 August 2010
Diweddarwyd ddiwethaf ar 9 September 2019 + show all updates
  1. Section 3 has been updated to clarify the documents required.

  2. Section 1.1 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration. Sections 2.2, 2.4, 3.2, 3.4, 4.2, 5, 5.1, 5.2 and 5.4 have been updated to reflect the introduction of Land Transaction Tax for transactions affecting land in Wales completed on or after 1 April 2018.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. Welsh version added.

  5. First published.