Cyfarwyddyd

Cynlluniau datblygu (CY72)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth am gofrestru tir mewn cynllun datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 72)