Cyfarwyddyd

Cynlluniau datblygu (CY72)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn rhoi gwybodaeth am gofrestru tir mewn cynllun datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 72)

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn wedi ei anelu at awdurdodau lleol, cwmnïau, cyrff corfforaethol eraill a’u cynghorwyr cyfreithiol a dylech ddehongli cyfeiriadau at ‘chi’ felly. Bydd staff Cofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 18 October 2010
Last updated 25 November 2019 + show all updates
  1. Section 4 has been amended to clarify how you should contact us.

  2. Section 2.9 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. First published.