Canllawiau

Gwarediadau a gyflawnir gan dderbynyddion Deddf Cyfraith Eiddo (CY36a)

Sut i ddelio â gwarediadau a gyflawnir ar ran y cymerwr benthyg gan dderbynnydd a benodir o dan ddarpariaethau Deddf Cyfraith Eiddo 1925 (cyfarwyddyd ymarfer 36A).

Applies to England and Wales

Dogfennau

Manylion

Wedi ei anelu at drawsgludwyr ac ymarferyddion methdaliad, mae’r cyfarwyddyd hwn yn delio â throsglwyddiadau a phrydlesi ystad gofrestredig lle mae’r gwarediad yn cael ei gyflawni ar ran y cymerwr benthyg gan dderbynnydd a benodir o dan ddarpariaethau Deddf Cyfraith Eiddo 1925.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Cyhoeddwyd ar 13 October 2003
Diweddarwyd ddiwethaf ar 10 October 2022 + show all updates
  1. Section 8.2 has been amended to add some detail relating to change of address on appointment of a receiver.

  2. Section 5 has been amended to clarify how a transfer should be executed by a receiver for a company borrower.

  3. Section 7 has been amended to refer to the Economic Crime (Transparency and Enforcement) Act 2022.

  4. Section 8.3 has been added to clarify we do not consider section 37 of the Insolvency Act 1986 gives rise to an interest that affects the registered estate.

  5. Section 7 has been amended to clarify the evidence we require for an application for registration based on a disposition by a Law of Property Act receiver.

  6. Section 1 has been updated to reflect the provisions of the Insolvency (Miscellaneous Amendments) Regulations 2017 (SI 2017/1119) which bring the insolvency procedures for limited liability partnerships into line with the changes already made to insolvency procedures for companies.

  7. Link to the advice we offer added.

  8. First published.