Cyfarwyddyd

Gwarediadau a gyflawnir gan dderbynyddion Deddf Cyfraith Eiddo (CY36a)

Sut i ddelio â gwarediadau a gyflawnir ar ran y cymerwr benthyg gan dderbynnydd a benodir o dan ddarpariaethau Deddf Cyfraith Eiddo 1925 (cyfarwyddyd ymarfer 36A).