Cyfarwyddyd

Cofrestrfa Tir EM: gwasanaethau a chyfarwyddiadau eraill yn ymwneud â chynlluniau (CY40a6)

Trosolwg o wasanaethau eraill yn ymwneud â chynlluniau a ffynonellau eraill o gyfarwyddyd mapio (cyfarwyddyd ymarfer 40, atodiad 6).

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn yn disgrifio gwasanaethau eraill yn ymwneud â chynlluniau a ffynonellau eraill o gyfarwyddyd mapio.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 October 2003
Last updated 25 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.
  2. Welsh translation added.
  3. First published.