Cyfarwyddyd

Proffidiau à prendre (cymryd adnoddau naturiol o dir rhywun arall) (CY16)

Natur proffid à prendre a sut i ddelio â theitlau proffid à prendre mewn gros sy'n bodoli (cyfarwyddyd ymarfer 16).