Cyfarwyddyd

Proffidiau à prendre (cymryd adnoddau naturiol o dir rhywun arall) (CY16)

Natur proffid à prendre a sut i ddelio â theitlau proffid à prendre mewn gros sy'n bodoli (cyfarwyddyd ymarfer 16).

Dogfennau

Manylion

Mae’r cyfarwyddyd hwn yn rhoi cyngor ar:

  • natur proffid à prendre
  • cofrestriad cyntaf proffid à prendre mewn gros a roddwyd dros dir digofrestredig, a roddwyd cyn 13 Hydref 2003 dros dir cofrestredig neu sy’n codi trwy bresgripsiwn
  • cofrestriad proffid à prendre mewn gros a roddwyd dros dir cofrestredig ar neu ar ôl 13 Hydref 2003, a
  • deliadau gyda theitlau proffid à prendre cofrestredig sydd eisoes yn bodoli

Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly. Bydd staff y Gofrestrfa Tir yn cyfeirio ato hefyd.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 27 August 2019 + show all updates
  1. Sections 1.6 and 2.4 have been updated to reflect our current practice.

  2. Section 1.1 has been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for some applications for first registration.

  3. Link to the advice we offer added.

  4. First published.