Cyfarwyddyd

Cais gwirfoddol i nodi buddion gor-redol (CY41a6)

Egluro sut y gellir gwneud ceisiadau gwirfoddol i nodi buddion gor-redol ar gofrestriad ystadau sy’n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 6)

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn wedi ei anelu at ddatblygwyr a’u cynghorwyr cyfreithiol ac mae’n egluro sut y gellir gwneud ceisiadau gwirfoddol i nodi buddion gor-redol ar gofrestriad ystadau sy’n datblygu.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 13 October 2003
Last updated 25 June 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.

  2. Welsh translation added.

  3. First published.