Cyfarwyddyd

Cais gwirfoddol i nodi buddion gor-redol (CY41a6)

Egluro sut y gellir gwneud ceisiadau gwirfoddol i nodi buddion gor-redol ar gofrestriad ystadau sy’n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 6)