Cyfarwyddyd

Cais gwirfoddol i nodi buddion gor-redol (CY41a6)

Egluro sut y gellir gwneud ceisiadau gwirfoddol i nodi buddion gor-redol ar gofrestriad ystadau sy’n datblygu (cyfarwyddyd ymarfer 41, atodiad 6)

Dogfennau

Manylion

Mae’r atodiad hwn wedi ei anelu at ddatblygwyr a’u cynghorwyr cyfreithiol ac mae’n egluro sut y gellir gwneud ceisiadau gwirfoddol i nodi buddion gor-redol ar gofrestriad ystadau sy’n datblygu.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Published 13 Hydref 2003
Last updated 25 Mehefin 2015 + show all updates
  1. Link to the advice we offer added.
  2. Welsh translation added.
  3. First published.