Cyfarwyddyd

Cofrestru mwynfeydd a mwynau (CY65)

Mae'r cyfarwyddyd hwn yn trafod cofrestru mwynfeydd a mwynau o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002 (cyfarwyddyd ymarfer 65).

Dogfennau

Manylion

Ni fwriedir i’r cyfarwyddyd hwn fod yn gyfarwyddyd cyffredinol i’r gyfraith ynghylch mwynfeydd a mwynau. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr a dylech ddehongli cyfeiriadau atoch ‘chi’ felly.

Dim ond gwybodaeth ffeithiol a chyngor diduedd ynghylch ein gweithdrefnau rydym yn eu darparu. Darllenwch ragor am y cyngor rydym yn ei roi.

Gweminarau

Gallwch ymuno â’n gweminarau di-dâl i gael cyngor ar ystod o bynciau cofrestru tir a sut i baratoi ceisiadau o safon.

Hysbysiadau ebost

Tanysgrifiwch i hysbysiadau ebost i gael y newidiadau diweddaraf i’n cyfarwyddiadau ymarfer.

Published 18 April 2006
Last updated 6 April 2018 + show all updates
  1. Sections 2.1, 4 and 5.1.1 have been updated to reflect our current practice relating to the use of copy documents for an application for first registration.

  2. Link to the advice we offer added.

  3. First published.