Cyfarwyddyd

Hawddfreintiau (CY62)

Cyfarwyddyd am gofrestru hawddfreintiau o dan Ddeddf Cofrestru Tir 2002. Mae wedi ei anelu at drawsgludwyr (cyfarwyddyd ymarfer 62).